Merke- og planleggingsdager

September 2020

11.

Fotografen kommer kl. 10

21.

Planleggingsdag, barnehagen stengt

Oktober 2020

23.

Markering av FN-dagen.

November 2020

13.

Planleggingsdag, barnehagen stengt

Desember 2020

11.

Luciamorgen. Foreldrearrangement

17.

Nissefest for barn og personalet

28.-30.

Romjul redusert åpningstid. Åpent kl. 8.30-16.00

Januar 2021

4.

Planleggingsdag, barnehagen stengt

Februar 2021

5.

Markering Samefolkets dag for barna

12.

Karneval for barn og personalet

Mars 2021

26.

Gul lunsj for barn og personalet

29.-30.

Påskeuke redusert åpningstid. Åpent kl. 8.30-16.00

31.

Onsdag før Skjærtorsdag. Barnehagen stengt

Mai 2021

31.-1.

Planleggingsdager, barnehagen stengt

Juli 2021

12.-23.

Barnehagen sommerstengt i uke 28 og 29, og 30 vurderes