Merke- og planleggingsdager

August 2018

29.

Foreldremøte for det eldste kullet i barnehagen, Maxibarna kl. 18. Foreldremøte for alle kl. 19.15 til 21.

September 2018

28.

Fotografen kommer

Oktober 2018

18.

Planleggingsdag, barnehagen stengt

19.

Planleggingsdag, barnehagen stengt

24.

Markering av FN-dagen. Foreldrearrangement fra kl.1500 til kl. 1630.

Desember 2018

13.

Luciamorgen. Foreldrearrangement

18.

Nissefest for barn og personalet

Januar 2019

2.

Planleggingsdag, barnehagen stengt

Februar 2019

6.

Markering Samefolkets dag for barna

21.

Morsmålsdag

22.

Karneval for barn og personalet

Mars 2019

12.

Barnehagedagen

April 2019

12.

Gul lunsj for barn og personalet

17.

Onsdag før Skjærtorsdag. Barnehagen stengt

Juni 2019

3.-4.

Planleggingsdager, barnehagen stengt

12.

Sommerfest for barn og foreldre kl. 16.30 - 18.00

Juli 2019

8.-19.

Barnehagen sommerstengt i uke 28 og 29.

22.-26.

Barnehagen redusert åpningstid. Åpent kl. 8.00 til kl. 15.30.