Merke- og planleggingsdager

August 2019

30.

Fotografen kommer

September 2019

3.

Foreldremøte for det eldste kullet i barnehagen, Maxibarna kl. 18. Foreldremøte for alle kl. 19.15 til 21.

9.

Planleggingsdag, barnehagen stengt

Oktober 2019

24.

Markering av FN-dagen. Foreldrearrangement fra kl.1500 til kl. 1630.

November 2019

15.

Planleggingsdag, barnehagen stengt

Desember 2019

13.

Luciamorgen. Foreldrearrangement

17.

Nissefest for barn og personalet

Januar 2020

2.

Planleggingsdag, barnehagen stengt

Februar 2020

6.

Markering Samefolkets dag for barna

14.

Karneval for barn og personalet

21.

Morsmålsdag

April 2020

3.

Gul lunsj for barn og personalet

8.

Onsdag før Skjærtorsdag. Barnehagen stengt

Juni 2020

2.-3.

Planleggingsdager, barnehagen stengt

10.

Sommerfest for barn og foreldre kl. 16.30 - 18.00

Juli 2020

6.-17.

Barnehagen sommerstengt i uke 28 og 29.

20.-24.

Barnehagen redusert åpningstid. Åpent kl. 8.00 til kl. 15.30.